Ahjud


Ahju töö põhineb kütuse põletamisel hõõgumismeetodil 2-kambrilises koldes. Hõõgumisprotsessi tulemusena toimub alumises kambris põlevahjugaaside tekkimine, ülemises vaid nende lõpuni põlemine. Ahi koosneb kahekambrilisest koldest, mille ümber paigaldatud õhutorud, suitsusiibrist, õhuregulaatorist ja ahju uksest. Jahe õhk tungib alumistest õhutoruotstest sisse, kuumeneb ja liigub ühtlaselt köetavasse ruumi. Õhutemperatuuri kõikumine ruumis ei ole suur, kuna ahi kindlustab õhuliikumise. Kütuse põlemine toimub kolde mõlemas kambris.